Bestaat het Soeroerisme?

As-Shaych al-‘Allaamah Ahmed an-Nedjmie rahiemehoellaah.

Een kennismaking met de mensen van deze manhadj en hetgeen zij zich mee associëren:

As-Soeroeriyyah:

De mensen of partij verbonden met Mohammed Soeroer Zayn al-`Aabidien. Zij hebben iets van de Soennah en iets van de bid`ah in hen. De belangrijkste opmerkingen over hen zijn:

1. Zij belasteren de leiders en spreken zich tegen hen uit en veroorzaken daarbij slechtheid, beproeving en serieuze problemen. En hetgeen van hen duidelijk wordt is dat zij de leiders tot ongelovigen verklaren. Maar dit blijkt alleen uit hun huidige omstandigheid waarin zij zich begeven en valt (vaak) niet (duidelijk) uit hun uitspraken te halen. Dit is omdat het pad die zij volgen het pad van de Chawaaridj is of minimaal dichtbij hen. Vanzelfsprekend wordt het begrepen dat de religieuze teksten verplichten en bevelen om te luisteren en gehoorzamen naar de leiders van de aangelegenheden.

En onze leiders in dit land (Saoedi-Arabië) zijn Moslims, alle lof is aan Allaah. Zij oordelen met de Wetten van Allaah in hun rechtbanken en zij vestigen de voorgeschreven straffen. Dus om hen te verklaren tot ongelovigen of te spreken over hen wat leidt tot opstand, en rebellie tegen hen veroorzaakt groot verderf. Daarom moeten wij waarschuwen tegen de mensen van deze methodologie, of onszelf vrijwaren van hen, vooral omdat zij de geleerden van dit land uitschelden en hen vernederen en beledigen. Zij beschuldigen hen van verraad en misleiding van de Religie. Dit toont aan wat er achter zulke handelingen steekt.

2. Zij nodigen uit naar Djiehaad, en hun bedoeling is niet de Djiehaad tegen de ongelovigen, maar wat duidelijk van hen wordt is (Djiehaad) tegen de staat. Men moet begrijpen dat we dit land niet vrij verklaren van fouten of onfeilbaar. Desondanks, zeggen wij dat gehoorzaamheid jegens hen verplicht is en de manier van het adviseren dient in het geheim gedaan te worden gedaan omdat zij moslims zijn. En de wetgever (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) verbood het rebelleren tegen de leiders, behalve wanneer degene die rebelleert duidelijk ongeloof bij hem heeft gezien, waarvoor hij een bewijs heeft van Allaah om hem daarin te ondersteunen.

3. Zij beweren dat de geleerden in dit land de actuele zaken niet begrijpen. En zij worden weerlegd door middel van het feit dat de Moefties en de rechters geen fatwa uitvaardigen in een enkele zaak noch oordelen zij in een enkel onderwerp, behalve nadat zij de staat van zaken kennen, en de redenen die het omvat, hetgeen afhankelijk is van het oordeel, en de mogelijke effecten die zij teweeg kunnen brengen. Dus eenieder die beweert dat deze geleerden en rechters de actuele zaken niet begrijpen, dan heeft hij zichzelf onrecht aangedaan en datgene gezegd wat niet toegestaan is voor hem om te zeggen. Wat betreft het kennen van de listen van de vijanden en dergelijke zaken, dit valt onder de gespecialiseerde zaken die specifiek zijn voor het leger van elk land.

Bron: (Uit: Fataawaa al-Djaliyyah `an Manaahidj ad-Da`wiyyah, blz. 53-54.
Vertaald door:
www.SelefiePublikaties.com - Aboe Yoesoef.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten