Het weerleggen van dwalende groepen

door schaych saalih al-Fawzaan

Vraagsteller zegt: "Ik wil schrijven over een aantal dwalende groeperingen om tegen hun te waarschuwen, maar deze groepen vallen niet uit de Millah (Islaam) en het is ook zo dat zij door een aantal geleerden zijn geprezen, en ik ben bang dat zij tegen mij dua(Smeekgebed) gaan doen. Wat is uw advies hierin met het feit dat dit dwalende groeperingen zijn?"

Antwoord:


Het is verplicht voor jouw om de waarheid duidelijk te maken, het is verplicht voor jouw om de waarheid te verduidelijken als je zekerheid hebt in de fouten en de dwalingen die zij hebben dus als je 100 procent zekerheid hebt, en als je de mogelijkheid en de kennis hebt om deze verduidelijking te verichten (weerlegging) dan is dit verplicht.

"187. En toen Allah een verbond sloot met degenen, die het Boek gegeven was, zeide Hij: "Gij zult dit aan de mensen bekend maken en het niet verbergen."

"174. Voorzeker, zij, die datgene verbergen, wat Allah heeft geopenbaard, namelijk het Boek en het voor een geringe prijs verruilen"

Het is niet toegestaan om deze kennis over hen verborgen te houden als jij zekere kennis hebt over de dwalingen van een aantal groepen, dan moet je dit duidelijk maken voor de mensen zodat zij ervan wegblijven. Dit behoort tot An-Naseeha (Advies).

De profeet Sallahu Alahyi wa Salaam heeft gezegd:

"De religie is Advies, Wij (de sahaba) vroegden voor wie o Profeet van Allaah? De profeet zei: Voor Allaah voor zijn boek voor zijn profeet voor de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen."


En weest niet bang voor de mensen, het is aan jouw om Allaah Subhanahu Wa Tala te vrezen, maak de waarheid duidelijk weerleg de valsheid en weest niet bang voor de mensen. Naam.


Bron: http://www.box.net/shared/ijx9ajfzplkjpbomtuyo

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten