Al-Djabriyah

Al-Djabriyah: zijn het tegenovergestelde van hen (Al-Qaderiyah) zij zeggen;

Elke dienaar wordt (zonder zijn wil) gedwongen tot de uitvoering van daden. Hij doet niets zelf en hij kan zelf geen keuze maken. Net zoals een veertje dat willoos heen en weer bewogen wordt door de wind!

Zij worden Al-Djabriyah genoemd, omdat zij overdrijven in het vaststellen van Al-Qadr, zodanig dat zij zelfs de aanwezigheid van een eigen wil ontkenden. In tegenstelling tot de eerste groep die overdreven in het bevestigen van de eigen wil van een mens totdat zij zeiden: dat een mens –onafhankelijk van Allaah- zijn eigen daden schept.
Hoog Verheven is Allaah van datgene wat zij beweren.

Al-Qaderiyah is daarna in vele verschillende groeperingen verdeeld geraakt –Allaah Weet Alleen in hoeveel groepen- want als een mens de Waarheid de rug toekeert zal hij zwerven in dwaling. Elke sekte verzint voor zichzelf een madhab (weg) om daar later mee af te splitsen van de groep die er daar voor was. Dit is de gewoonte van mensen die in dwaling leven, zij splitsen zich altijd van elkaar op en vermeerderen in verdelingen en zij verzinnen aan de lopende band nieuwe filosofieën en tegenstrijdige overtuigingen.

Ahloels-Soennah Wal-Djama’ah raken daarin tegen nooit in verwarring en ontsteltenis, omdat zij zich aan de Waarheid van Allaah Ta’ala vastklampen. Zij houden zich gezamenlijk vast aan Allaahs Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper (sallahoe `aleihie was sallem) en kunnen dus niet verdeeld raken en van meningverschillen over de fundamenten van hun geloof, omdat zij allen één manhadj (methodologie) volgen.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten