at-Tabliegh, Ikhwaan al-Moeslimien

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn, nobele Shaykh. Deze vraagsteller is ruw tegen ons geweest in het stellen van zijn vraag. En hij zei: 'Ik zweer bij Allaah, ik zal over jou klagen bij mijn Heer op de Dag des Oordeels, voor het terughouden van mij (in het stellen van de vraag). Ik hoop dat je edelmoedig voor me bent en deze vraag aan de Shaykh stelt. Vanwege mijn toenemende verwarring hierover.

Shaykh: Er is geen macht of kracht behalve van Allaah. Moge Allaah ons het goede van je laten horen. Ja.

Vraagsteller: En ik hoop, en ik hoop en ik hoop dat je deze vraag stelt. En ik hoop en ik hoop dat je deze vraag stelt.

Shaykh: Ja, dat is in orde in shaa-a Allaah. Als we het antwoord weten zullen we antwoorden en anders zullen we zeggen 'Allaah weet het beste'.

Vraagsteller: Hij zegt: 'Wij hebben een leraar die zegt dat hij salafi is. En dat Djamaa'at at-Tableegh en Ichwaan al-Moeslimien innovatoren zijn. En dat Sayyid Qotb en Taariq as-Suwaidaan dwalende innovatoren zijn en dat zij van de Ichwaan al-Moeslimien zijn.'

Hij vraagt: 'Wie zijn de Ichwaan (al-Moeslimien)? En wie zijn de Salafi's? En wie zijn Djamaa'at at-Tableegh? Verduidelijk dat voor ons, o onze Shaykh. Want mijn verwarring is toegenomen en ik heb twijfels gekregen over mijn Religie en mijn rechtschapen collegas en onze geleerden. Dus zijn zijn uitspraken correct?

Shaykh: Er zijn boeken o broeder, er zijn boeken geschreven die verduidelijken wie de Ichwaan al-Moeslimien zijn en wat hun manhadj (methodologie) is.En er zijn boeken die verduidelijken wie Djamaa'at at-Tableegh zijnen wat hun manhadj (methodologie) is. Zoek deze boeken in de winkels en lees ze. En dan zal je in shaa-a Allaah weten wie Djamaa'at at-Tableegh zijn en wat hun manhadj is. En dan zal je weten wie Ichwaan al-Moeslimien zijn en wat hun manhadj is. En wat betreft de Salafis, dat zijn degenen die op de manhadj van de Salaf as-Saalih zijn. Degene die op de methodologie van de vrome voorgangers is, wordt Salafi genoemd.


Degene die werkelijk op hun methodologie zit, het is niet slechts een benaming of claim. Degene die werkelijk op hun manhadj zit, dat is de salafi.

Er zijn bepaalde boeken, boeken over de tableeghis. Zoals de boeken van Muhammad Aslam (moge Allaah hem genadig zijn), de Pakistaanse prediker. En een boek van Taqi-ud-dien al-Hilaalie al-Maghribee. En een boek van shaykh Hamood ibn 'Abdullaah at-Tuwayjiree (moge Allaah hem genadig zijn) over Djamaa'at at-Tableegh en hun manhadj. Er zijn boeken over hen geschreven. En er zijn ook boeken geschreven over Ichwaan al-Moeslimoen die hun manhadj verduidelijken.Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten