Al-Qaderiyah

Al-Qaderiyah: Aan het einde van de tijd van de Sahaabah dook er een dwalende groep op genaamd Al-Qaderiyah. Zij zijn degenen die Al-Qadr (de Voorbestemming) ontkennen en zeggen: dat alles wat zich afspeelt in dit Universum niet met Voorbestemming en Ordening van Allah Soebgana Wa Ta3ala plaatsvindt, maar dat dit door toedoen van de dienaar gebeurt. Allaah Soebgana Wa Ta3ala heeft dit (volgens hen) niet van te voren bepaald. Zij ontkenden met deze overtuiging de zesde pilaar van de Iemaam, want deze pilaren zijn (zoals jullie weten) zes:

(1) Geloof in Allaah,
(2) Geloof in Zijn Engelen,
(3) Geloof in Zijn Boeken,
(4) Geloof in Zijn Boodschappers,
(5) Geloof in de Laatste Dag,
(6) Geloof in de Voorbestemming het goede en het slechte ervan want het komt allemaal van Allaah Soebgana Wa Ta3ala.


Waarom zij de Al-Qaderiyah en de vuuraanbidders (madjoes) van deze natie genoemd? Omdat zij veronderstellen dat iedereen zijn eigen daden schept zonder dat (deze daden) al bepaald zijn door Allaah (de Grootste). Door deze overtuiging bevestigen zij dat er scheppers naast Allaah zijn, net zoals de vuuraanbidders dat zeiden:
''De wereld heeft twee scheppers; ‘’het licht en de duisternis’’ het licht heeft het goede geschapen en de duisternis heeft het slechte geschapen!''

Al-Qaderiyah schepte er echter een schepje boven op door vast te stelleen dat er verschillende scheppers zijn toen zij zeiden dat: Iedereen zijn eigen daden schept.
En daarom worden zij de vuuraanbidders van deze natie genoemd.

Al-Djabriyah zijn het tegenovergestelde van hen zij zeggen:

Elke dienaar wordt (zonder zijn wil) gedwongen tot de uitvoering van de daden. Hij doet niets zelf en hij kan zelf geen keuzes maken. Net zoals een veertje dat willoos heen en weer bewogen wordt door de wind!’’


Zij worden Al-Djabriyah genoemd, omdat zij overdreven in het vaststellen van Al-Qadr, zodanig dat zij zelfs de aanwezigheid van eigen wil ontkennen. In tegenstelling tot de eerste groep die overdreven in het bevestigen van de eigen wil van een mens totdat zij zeiden: dat een mens -onafhankelijk van Allaah- zijn eigen daden schept Hoog Verheven is Allaah van datgene wat zij beweren.

Al-Qaderiyah is daarna in vele verschillende groeperingen verdeeld geraakt –Allah Weet Alleen in hoeveel groepen- want als een mens de Waarheid de rug toekeert zal hij zwerven in dwaling. Elke sekte verzint zichzelf een madhab (weg) om daar later mee af te splitsen. Van de groep die er daar voor was. Dit is de gewoonte van de mensen die in dwaling leven, zij splitsen zich altijd van elkaar op en vermeerderen in verdeling en zij verzinnen aan de lopende band nieuw filosofieën en tegenstrijdige overtuigingen.

Ahloes-Soennah Wal-Djama’ah raken daarin tegen nooit in verwarring en ontsteltenis, omdat zij zich aan de Waarheid van Allaah Soebgana Wa Ta3ala vastklampen. Zij houden zich gezamenlijk vast aan Allaahs Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam en kunnen dus niet verdeeld raken en van meningsverschillen over de fundamenten van hun geloof, omdat zij allen één manhadj (methodologie) volgen.

Ibn Al-Qaiyyam heeft gezegd: ‘Ibn ‘Abbaas en de Sahabah waren keihard tegen al-Qaderiyyah! [1]

Ibn ‘Omar zei tegen Yehja ibn Y’amor en Hoemaid ibn ‘Abdoer-Rahmaan al-Himyarie toen zij hem vertelde over al-Qaderiyyah: ‘Wanneer jullie hen tegenkomen vertel hun dan dat ik niets met hen uitstaande heb, noch zij met mij! En bij Diegene waar Ibn ‘Omar bij zweert (Allaah)! Zelfs wanneer één van hen een berg goud, ter grootte van de berg ‘Oehoed weggeeft, het zal niet van hen geaccepteerd worden totdat zij in Al-Qadr geloven.’ [2]

__________________________________________________
[1] Shiefaah` Al-‘Aliel blz: (60) en al-Qaderiyyah zijn diegenen die al-Qadr ontkennen. Zie voor meer informatie over de sekten en Ahloel-Bid’ah het tweede deel van het nederlandstalige boek de Iebaanah.

[2] Overgeleverd door Moslim eerste hadieth van Kietaab Al-Iemaan.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten