This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Working with the Islaamic Parties?

Shaykh al-'Uthaymeen on Working with the Islaamic Parties & Shaykh Al-Albaanee on Unity with the Ash'arees, Sufis & MatureedeesHet samenwerken met Islamitische Partijen

Een vragensteller zegt: Is het van de wijsheid om samen te werken met de Islamitische partijen die Secularisme en Communisme en andere vernietigende ideologie├źn bestrijden. Of is het van de wijsheid om deze partijen te laten en politieke activiteit volledig te laten. Moge Allaah u met het goede belonen.

Shaykh: De wijsheid met betrekking tot deze partijen is dat wij handelen volgens hetgeen waar de Vrome Voorgangers om waren.

In het volgen van de juiste weg, met betrekking tot onszelf als eerst. Vervolgens in het verbeteren van de anderen. En hierin zit voldoening in het weerleggen van de vijanden. En het samenwerken met de dwalende sektes die zich aan de Islam toeschrijven. Dit zal de vijanden slechts in hevigheid doen vermeerderen. Want zij zullen dwaling en innovaties onder ons brengen. En ze zullen zeggen;‘Jullie zeggen zo en zo’.

Want in de ogen van hen zijn wij een groep. (Ahlu-Sunnah en de innovatoren met wie ze samenwerken) Dus zo’n eenheid tussen de Sunnah en Bid’ah zal ons schaden. Maar wij nemen afstand van hen allen. En wij roepen op vanuit een weg. En dat is de weg van de Vrome Voorgangers.En hierin zit voldoening.

En deze ideologie die zegt; We verzamelen ons allen, van Ahloe Sunnah en de mensen van innovaties, om de vijanden te bestrijden. Dit is niets anders dan de visie van degenen die zeggen: Neem de zwakke overleveringen en verzamel ze voor targheeb. En verzamel de zwakke overleveringen voor tarheeb. Om de mensen aan te sporen tot gehoorzaamheid (targheeb) en angstig te maken voor ongehoorzaamheid (tarheeb).

En dit is een fout. En daarom, wij vinden dat de zwakke ahadieth niet genoemd moeten worden, niet in targheeb en niet in tarheeb. We houden aan dat ze helemaal niet genoemd moeten worden. Behalve als het vermelden ervan samengaat met een uitleg van de zwakheid ervan.
Want in de authentieke ahadieth zit voldoening. Op dezelfde manier, is er voldoening in de weg van de Vrome Voorgangers, de weg die is gezuiverd van innovaties.at-Tabliegh, Ikhwaan al-Moeslimien

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn, nobele Shaykh. Deze vraagsteller is ruw tegen ons geweest in het stellen van zijn vraag. En hij zei: 'Ik zweer bij Allaah, ik zal over jou klagen bij mijn Heer op de Dag des Oordeels, voor het terughouden van mij (in het stellen van de vraag). Ik hoop dat je edelmoedig voor me bent en deze vraag aan de Shaykh stelt. Vanwege mijn toenemende verwarring hierover.

Shaykh: Er is geen macht of kracht behalve van Allaah. Moge Allaah ons het goede van je laten horen. Ja.

Vraagsteller: En ik hoop, en ik hoop en ik hoop dat je deze vraag stelt. En ik hoop en ik hoop dat je deze vraag stelt.

Shaykh: Ja, dat is in orde in shaa-a Allaah. Als we het antwoord weten zullen we antwoorden en anders zullen we zeggen 'Allaah weet het beste'.

Vraagsteller: Hij zegt: 'Wij hebben een leraar die zegt dat hij salafi is. En dat Djamaa'at at-Tableegh en Ichwaan al-Moeslimien innovatoren zijn. En dat Sayyid Qotb en Taariq as-Suwaidaan dwalende innovatoren zijn en dat zij van de Ichwaan al-Moeslimien zijn.'

Hij vraagt: 'Wie zijn de Ichwaan (al-Moeslimien)? En wie zijn de Salafi's? En wie zijn Djamaa'at at-Tableegh? Verduidelijk dat voor ons, o onze Shaykh. Want mijn verwarring is toegenomen en ik heb twijfels gekregen over mijn Religie en mijn rechtschapen collegas en onze geleerden. Dus zijn zijn uitspraken correct?

Shaykh: Er zijn boeken o broeder, er zijn boeken geschreven die verduidelijken wie de Ichwaan al-Moeslimien zijn en wat hun manhadj (methodologie) is.En er zijn boeken die verduidelijken wie Djamaa'at at-Tableegh zijnen wat hun manhadj (methodologie) is. Zoek deze boeken in de winkels en lees ze. En dan zal je in shaa-a Allaah weten wie Djamaa'at at-Tableegh zijn en wat hun manhadj is. En dan zal je weten wie Ichwaan al-Moeslimien zijn en wat hun manhadj is. En wat betreft de Salafis, dat zijn degenen die op de manhadj van de Salaf as-Saalih zijn. Degene die op de methodologie van de vrome voorgangers is, wordt Salafi genoemd.


Degene die werkelijk op hun methodologie zit, het is niet slechts een benaming of claim. Degene die werkelijk op hun manhadj zit, dat is de salafi.

Er zijn bepaalde boeken, boeken over de tableeghis. Zoals de boeken van Muhammad Aslam (moge Allaah hem genadig zijn), de Pakistaanse prediker. En een boek van Taqi-ud-dien al-Hilaalie al-Maghribee. En een boek van shaykh Hamood ibn 'Abdullaah at-Tuwayjiree (moge Allaah hem genadig zijn) over Djamaa'at at-Tableegh en hun manhadj. Er zijn boeken over hen geschreven. En er zijn ook boeken geschreven over Ichwaan al-Moeslimoen die hun manhadj verduidelijken.