Het samenwerken met Islamitische Partijen

Een vragensteller zegt: Is het van de wijsheid om samen te werken met de Islamitische partijen die Secularisme en Communisme en andere vernietigende ideologie├źn bestrijden. Of is het van de wijsheid om deze partijen te laten en politieke activiteit volledig te laten. Moge Allaah u met het goede belonen.

Shaykh: De wijsheid met betrekking tot deze partijen is dat wij handelen volgens hetgeen waar de Vrome Voorgangers om waren.

In het volgen van de juiste weg, met betrekking tot onszelf als eerst. Vervolgens in het verbeteren van de anderen. En hierin zit voldoening in het weerleggen van de vijanden. En het samenwerken met de dwalende sektes die zich aan de Islam toeschrijven. Dit zal de vijanden slechts in hevigheid doen vermeerderen. Want zij zullen dwaling en innovaties onder ons brengen. En ze zullen zeggen;‘Jullie zeggen zo en zo’.

Want in de ogen van hen zijn wij een groep. (Ahlu-Sunnah en de innovatoren met wie ze samenwerken) Dus zo’n eenheid tussen de Sunnah en Bid’ah zal ons schaden. Maar wij nemen afstand van hen allen. En wij roepen op vanuit een weg. En dat is de weg van de Vrome Voorgangers.En hierin zit voldoening.

En deze ideologie die zegt; We verzamelen ons allen, van Ahloe Sunnah en de mensen van innovaties, om de vijanden te bestrijden. Dit is niets anders dan de visie van degenen die zeggen: Neem de zwakke overleveringen en verzamel ze voor targheeb. En verzamel de zwakke overleveringen voor tarheeb. Om de mensen aan te sporen tot gehoorzaamheid (targheeb) en angstig te maken voor ongehoorzaamheid (tarheeb).

En dit is een fout. En daarom, wij vinden dat de zwakke ahadieth niet genoemd moeten worden, niet in targheeb en niet in tarheeb. We houden aan dat ze helemaal niet genoemd moeten worden. Behalve als het vermelden ervan samengaat met een uitleg van de zwakheid ervan.
Want in de authentieke ahadieth zit voldoening. Op dezelfde manier, is er voldoening in de weg van de Vrome Voorgangers, de weg die is gezuiverd van innovaties.Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten